Logo
MPDAGE Logo

हमारे मार्गदर्शक

श्री कमलनाथ
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश
दूरभाष : कार्यालय - 0755-2441033, 2441581, 2441096
निवास - 0755-2442231
फेक्स - 0755-2441781, 2540501
ई-मेल - cm@mp.nic.in
श्री सचिन सुभाष यादव
मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
दूरभाष : कार्यालय - 0755-2441709
निवास - 0755-2579717
फेक्स - 0755-2570242
ई-मेल - minagri@mp.gov.in
डॉ राजेश राजौरा
प्रमुख सचिव
दूरभाष : कार्यालय - 0755-2559542
निवास - 0755-2551332
फेक्स - 0755-2551892
ई-मेल - psagriculture@mp.gov.in